پس از تصویب در هیات امنای دانشگاه صورت می گیرد/افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
Posted on خرداد 19, 1392 08:14
پس از تصویب در هیات امنای دانشگاه صورت می گیرد/افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

 

باسمه تعالي

اطلاعيه مركز روابط عمومي و اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي در خصوص ميزان افزايش حقوق كارمندان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي

بدينوسيله به اطلاع مي­رساند:
1. بر اساس مصوبه مورخ 92/3/13 هيأت رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي، حقوق كارمندان شريف دانشگاه آزاد اسلامي براي سال 1392 نسبت به سال 1391 به ميزان بيست و پنج درصد (25%) افزايش مي­يابد كه پس از تصويب هيات امناي دانشگاه، از ابتداي فروردين سال جاري به همان نحوه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
2. بر اساس مصوبه مورخ 92/3/13 هيأت رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي، حقوق اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي براي سال 1392 نسبت به سال 1391 به ميزان بيست درصد (20%) افزايش مي­يابد كه پس از تصويب هيأت امناي دانشگاه، از ابتداي فروردين سال جاري به همان نحوه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

          مركز روابط عمومي و اطلاع رساني

               دانشگاه آزاد اسلامي