برگزاری مناظره دانشجویی درواحد کازرون
Posted on آذر 06, 1395 12:44
مناظره دانشجویی با موضوع جایگاه خط امام خمینی(ره) درسیاست خارجی دولت تدبیر و امید با حضور نماینده تشکل های سیاسی و دانشجویان مستقل درسالن اجتماعات واحد کازرون برگزارشد.
 برگزاری مناظره دانشجویی درواحد کازرون

 

مناظره دانشجویی با موضوع جایگاه خط امام خمینی(ره) درسیاست خارجی دولت تدبیر و امید با حضور نماینده تشکل های سیاسی و دانشجویان مستقل درسالن اجتماعات واحد کازرون برگزارشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا: این مناظره چند ساعته با حضورجمعی ازدانشجویان رشته های مختلف درقالب مخالف یا موافق سیالست خارجی دولت به ویژه مسئله برجام صورت گرفت.

نمایندگان تشکل بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی با تایم معین و مساوی به صورت مخالف و موافق عملکرد دولت تدبیر و امید را در امور سیاست خارجی مورد بحث و بررسی قرار دادند.