دومین نمایشگاه آثاردانشجویان گروه معماری تمدید شد
Posted on دي 05, 1394 11:57

 دومین نمایشگاه ازآثاردانشجویان گروه معماری با هدف تعامل بین دانشگاه و صنعت ساختمان دراتلیه معماری واحد کازرون تا پایان روز دوشنبه7 دی ماه تمدید شد.

 دومین نمایشگاه آثاردانشجویان گروه معماری تمدید شد

 دومین نمایشگاه ازآثاردانشجویان گروه معماری با هدف تعامل بین دانشگاه و صنعت ساختمان دراتلیه معماری واحد کازرون تا پایان روز دوشنبه7 دی ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری آنا،سها پورمحمد مدیر گروه معماری واحد کازرون اظهار داشت: این نمایشگاه در قالب آثار متعدد دانشجویی شیت ،ماکت ، آلبوم های طراحی و عکاسی،عکس ،سازه، طراحی با گل و گچ ازشروع گرامی داشت هفته پژوهش آغازو تا7دی ماه جهت بازدید عموم بر پامی باشد.

 وی بیان داشت: معرفی آثاردانشجویان درمقیاس دانشگاهی و شهری و ارج نهادن به زحمات دانشجویان معماری موجب تشویق وتلاش بیشتر آنان می گردد.

مدیر گروه معماری واحد کازرون گفت :طراحی با پسماند های ساختمانی و دوباره جان بخشیدن به آنها در راستای اهداف توسعه پایداراین گروه است ودر آینده این روند برای آموزش دانشجویان ادامه دارد.

 وی عنوان کرد:طراحی و اجرای سازه های نوین درمقیاس یک به یک درجهت آگاهی بخشی به ساختمان سازان وهمچنین ارتقای تجربه علمی دانشجویان ازجمله اهداف گروه است.