ثبت نام مرحله تكميل ظرفيت رشته هاي گروه علوم پزشكي آزمون سراسري و كارشناسي ارشد ناپيوسته امشب به پايان مي رسد
Posted on بهمن 04, 1393 13:38

 

دكتر علوي فاضل با اعلام اين خبر به روابط عمومي معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي گفت: ثبت نام دومين مرحله تكميل ظرفيت گروه علوم پزشكي آزمون سراسري و كارشناسي ناپيوسته 93 و كارشناسي ارشدناپيوسته ساعت 24:00 امشب مورخ 30/10/93 به پايان مي رسد.


  ثبت نام مرحله تكميل ظرفيت رشته هاي گروه علوم پزشكي آزمون سراسري و كارشناسي ارشد ناپيوسته امشب به پايان مي رسد

 

دكتر علوي فاضل با اعلام اين خبر به روابط عمومي معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي گفت: ثبت نام دومين مرحله تكميل ظرفيت گروه علوم پزشكي آزمون سراسري و كارشناسي ناپيوسته 93 و كارشناسي ارشدناپيوسته ساعت 24:00 امشب مورخ 30/10/93 به پايان مي رسد.

علوي فاضل در ادامه به داوطلبان توصيه كرد: با توجه به اينكه فرصت براي تكميل ظرفيت اين مرحله دوباره تمديد نخواهد شد، از داوطلبان خواست هرچه سريعتر نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند و آن را به ساعات پايان شب موكول نكنند.

معاون سنجش و پذيرش گفت: داوطلبان مي توانند با مراجعه به سايت www.azmoon.org مراجعه و 20 رشته/محل را در سايت ثبت كنند.

وي درخصوص زمان اعلام نتايج اين مرحله گفت: نتايج اين مرحله از تكميل ظرفيت در بهمن ماه اعلام خواهد شد و پذيرفته شدگان در همين نيمسال دوم مي توانند مشغول به تحصيل شوند.