ثبت نام رشته های بدون کنکوردانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی،کارشناسی پیوسته وناپیوسته همچنان ادامه دارد
Posted on مرداد 30, 1392 09:51
ثبت نام رشته های بدون کنکوردانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی،کارشناسی پیوسته وناپیوسته همچنان ادامه دارد

 

اقبالي در مورد رشته هاي بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامي گفت: ثبت نام رشته هاي بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در مقاطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته همچنان ادامه دارد و علاقه مندان مي توانند با مراجعه به سايت www.azmoon.org نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.

اقبالي در ادامه گفت: متقاضيان ادامه تحصيل در مقاطع كارداني مي توانند با انتخاب يك رشته محل در سايت نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.

وي افزود: متقاضيان كارشناسي پيوسته نيز مي توانند با خريد يك كارت اعتباري، از يك مجموعه آموزشي ده رشته/محل را انتخاب كنند.

اقبالي در ادامه گفت: متقاضيان كارشناسي ناپيوسته نيز مي توانند يك رشته را در ده شهر انتخاب كنند.

مشاور رياست دانشگاه درخصوص زمان مراجعه به واحد ثبت نام شوندگان گفت: ثبت نام شوندگان مقطع كارداني ملزمند با در دست داشتن رسيد ثبت نام سايت مركز آزمون، شهريور ماه به واحدهاي انتخابي خود مراجعه كنند.

اقبالي در ادامه افزود: اعلام نتايج پذيرفته شدگان مقاطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته از طريق سايت اطلاع رساني مركز آزمون به آدرس www.pubr-azmoon.com اعلام خـواهد شـد و نتايـج بر روي سـايت www.azmoon.com قرار مي گيرد.

وي در ادامه افزود: هيچ محدوديتي از نظر شركت داوطلبان در چند مجموعه آموزشي وجود ندارد و داوطلبان مي توانند همزمان ثبت نام هاي متعدد در مجموعه هاي آموزشي مختلف را داشته باشند.

رئيس مركز آزمون در پايان توصيه كرد: داوطـلـبان مـي تـواننـد در صـورت مـواجـه شـدن بـا هـر سـؤال يـا ابهـامـي بـه سـايت  www.azmoon.org و  www.pubr-azmoon.com      مراجعه كنند و در قسمت پرسش و پاسخ، سؤال خود را مطرح كنند و يا به آدرس الكترونيكي porsesh@azmoon.net  ايميل خود را ارسال نمايند تا كارشناسان مركز در اسرع وقت به آنها پاسخ گويند.

 

روابط عمومی و خبرگزاری مرکز آزمون